1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ görevine başladı

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, 1963 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Gaziantep’te, Lisans Eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümünde bitirdi. Yüksek Lisans Eğitimini aynı bölümde İklimlendirme ve Soğutma alanında, Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Marmara Üniversitesi İktisat Programından aldı. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yaptı, alanında yayınlanmış ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda İklimlendirme ve Soğutma Programında 4 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. ABD Ferris State Üniversitesinde İklimlendirme ve Soğutma Alanında 7 ay süre ile araştırma ve incelemelerde bulundu. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda İklimlendirme ve Soğutma Programında 12 yıl süre ile Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ile ilgili 4 yıla yakın Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

AB finansmanlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sekiz ildeki üniversiteleri kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla İnsan Kaynaklarını Geliştirme Projesi’nde YÖK’ü temsilen Eş Direktör olarak görev yaptı. Türkiye Yükseköğretimini Avrupa Yükseköğretim alanı ile uyumlu hale getirmeye çalışan Bologna Projesinde Bologna Uzmanı olarak görev aldı. YÖK Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme Komisyonu Üyesi olarak mesleki ve teknik yükseköğretimin yeniden yapılanmasında görev aldı. Meslek Yüksek Okulları Geliştirme Komisyonu Üyeliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi ve Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projelerinde eş proje yürütücüsü olarak görev aldı.

26 Ekim 2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü olarak göreve başlayan Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ evli ve üç çocuk babasıdır.

Yeni Web Sitemiz Hizmete Girmiştir...

TC Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık, Mesleki Ve Teknik Eğitimi Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı web sitesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup kullanıma açılmış bulunmaktadır. Sitenin iş ve işlemleri TC MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Bilgi İşlem Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başkanımız Sayın Hüseyin Aktürk görevine başlamıştır

Image 2Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin AKTÜRK, Projeler Koordinasyon Merkezine Veda Etti.

Kırıkkale'den 2006 yılının mayıs ayında Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na tayin olan Hüseyin AKTÜRK, PKMB'de sırasıyla İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü ve son olarak Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hüseyin Aktürk için PKMB toplantı salonunda bir veda toplantısı düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığındaki görevine, Çıraklık, Mesleki Ve Teknik Eğitimi Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanı olarak devam edecek olan Hüseyin Aktürk'e, PKMB ailesi olarak başarılar diliyoruz.

Previous
Sonraki

Tanıtım ve Görev

Son Güncelleme: Perşembe, 07 Temmuz 2011 Yönetici tarafından yazıldı. 07 Temmuz 2011

PDFYazdıre-Posta

 

KURULUŞ:

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'nun 32. maddesiyle kurulan Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'nun iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 22.04.1987 tarihli Makam Onayı ile Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Başkanlığı kurulmuştur.

Bakanlık Makamı Onayı ile kurulan Fon Dairesi 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla 30.04.1992 tarihinden itibaren müstakil Daire Başkanlığı olarak Merkez Teşkilatımızda yer almıştır.

Ayrıca, 3418 sayılı Kanun ile sağlanan kaynakla ilgili iş ve işlemlerini Makam Onayı ile yürütmekte olan Ek Finansman Başkanlığı da yine Makam Onayı ile Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığının bünyesine alınmıştır. Ancak, 3418 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza sağlanan gelirler, 12 Haziran 2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu içerisine alınmış bulunmaktadır.

20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 3308 sayılı Kanunun 32'nci maddesi değiştirilerek "Fon" 31.12.2001 tarihi itibariyle tasfiye edilmiştir. Aynı Kanunun 15-I maddesi ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılarak Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı" na dönüştürülmüştür.

GÖREVLERİ:

Başkanlığımız,3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 44. Maddesinde belirtilen Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanununda öngörülen çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırmaya dair iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 17. maddesinde öngörülen görevleri de yürütmekteydi. Ancak, 11 Ocak 2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "4760 sayılı Özel Tüketim vergisi Kanunun 17'nci maddesinin (2) ve (3) numaraları fıkralarında yer alan Özel Tüketim Vergisi hasılatından ayrılan paylara ilişkin oranların 01.01.2003 tarihinden itibaren %0 (sıfır) olarak belirlenmesi adı geçen Kanunun 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulu'nca 08.01.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Bu bağlamda, 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 18.-06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 17'nci maddesinin (4) numarası fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir." hükmü getirilmiştir.